גרעין רעים

גרעין רעים הוא גרעין הדגל של התנועה והגרעין הגדול ביותר. המטרה המרכזית שלו היא יצירת שוויון הזדמנויות בחינוך כאשר הכלי המרכזי הוא פעילות צופית. הגרעין פועל להפצת ערכי החינוך הצופי ברחבי ישראל, באיזורי פריפריה חברתית וגיאוגרפית תוך דגש על פיתוח מנהיגות מקומית, לקיחת האחריות חברתית וקידום נושאים שעל סדר היום הציבורי.
במהלך שנת השירות הש"ש מתנסים בחיי קבוצה, שותפות ועצמאות אישית וקבצתית.

הש"ש מחולקים.ות לקומונות של 6-8 ש"ש ומשויכות להנהגות השונות בתנועה. את הקומונות מלווים רכזי.ות ההגשמה בהנהגות. הליוויים עוסקים בבניית קבוצה, במשימה ובפיתוח אישי.

הש"ש הם.ן חלק בלתי נפרד ממעטפת הבוגרים של תנועת הצופים המקיימים את תפיסת 'דמות הצופה הבוגר' הלכה למעשה. הקומונות פועלות לחיזוק הקשר בין שבטי הצופים לקהילות בהן הם.ן פועלים.ות באמצעות קידום ופיתוח שבטים קהילתיים, הקמה והפעלה של קבוצות תצופיות בקהילות השונות. בנוסך, הם פעילים במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות בקהילה ודרכן יוצרים מפגשים חינוכיים משמעותיים.

הגרעין מונה כ250 ש"ש הפרוסים ב-40 ישובים ברחבי הארץ מערד ועד קריית שמונה. האוכלוסיות הן מגוונות ומשתנות בין היישובים והשכונות. היישובים אליהם מגיע הגרעין מאופיינים בחתוך סוציו-אקונומי נמוך, מרובים באוכלוסיות עולים ובני עולים ותרפות ההשתתפות בתנועות נוער נמוכה באופן יחסי. משימה זו הינה מאתגרת, מורכבת ולא פשוטה כלל, אך נוכחות של ש"ש מחויבים ורציניים מייצרת הצלחות.

למי מתאים גרעין רעים?
-שמיניסטים.יות שמחוברים לתנועת הצופים וערכיה, אשר מאמינים שלכל ילד וילדה מגיעה הזדמנות להתחנך בה.
-שמיניסטים.יות בעלי מוטיבציה רבה, מוסר עבודה גבוה ונכונות לעבודה מאתגרת.
-שמיניסטים.ות עצמאיים.יות, יצירתיים.יות, בעלי.ות כישורים בינאישיים ברמה גבוהה.

קומונות שותפות בגרעין רעים
כחלק בלתי נפרד מגרעין רעים, אנו שואפים.ות לקיים את הרעין הערכי של 'צופים לכל', לפניו ישתלבו בקומונה ש"ש עם לקויות ואתגרים ייחודיים ויפעלו יחד במשימות השבט, בתי הספר, מסגרות הקהילה ובחיי הקומונה המשותפים.
קומונות שותפות זוכות לליווי ייחודי (נוסף על הליווי של רכז.ת ההגשמה בהנהגה) וזאת כדי לאפשר מרחב חינוכי מיטבי עבור ש"ש שותפים.

מסלול בראשית
מסלול חדש בגרעין רעים!
המסלול מאפשר לחניכי.ות דתיים.יות להשתלב במפעל שנת השירות ולקיים הלכה למעשה את עיקרון 'טוב משותף'.
כיום יש קומונה אחת בבת ים המורכבת מש"ש חילוניים.יות ומש"ש דתיים.יות אשר ביחד מספקים.ות מענה לשבט 'מעוז' – שבט דתי שממוקם בראשון לציון.
בנוסף הקומונה מספקת מענה למסגרות קהילתיות בבת ים.

מסלול קיימות בגרעין רעים
מסלול חדש וייחודי! במספר קומונות נבחרות בגרעין רעים יפעלו לאור ערכי הקיימות.
קומונה מקיימת הינה קומונה שמעמיקה בנושא הקיימות, מקבלת הכשרות בתחום, פועלת בקהילה בה היא נמצאת עבור קידום ערכי הקיימות, שומרת בקומונה על אורח חיים מקיים ע"פ החלטת חברי וחברות הקומונה.
הפעילות החינוכית המקיימת היא לא תחליף לפעילות השגרתית כקומונת רעים, אלא מהווה נדבך נוסף.

חזון גרעין רעים
גרעין רעים הוא המוציא לפעול, הלכה למעשה של חזון תנועת הצופים בפריפריה.
מתוך כך, יפעל הגרעין להקים ולהפעיל מסגרות חינכיות משמעותיות המפיצות את החינוך הצופי בדגש על פיתוח מנהיגות מקומית בפריפריה ולקיחת אחריות חברתיות, יצירת תחושת הצלחה, מסוגלות ואמונה בערך האדם בקהילה בה יפעל.
בהתבסס על משנתו של באדן פאוול, כל קומונה בגרעין הינה קבוצת חיים משימתית השואפת להשתלב בקהילה, להתאים את עצמה ואת פעילותה ולפעול בשותפות עם הקהילה.

מטרות הגרעין
הש"ש בגרעין רעים ייצרו פלטפורמה לפיתוח מנהיגות צעירה מקומית
הש"ש יפעלו להקמת, קידום ופיתוח שבטים קהילתיים ומסגרות צופיות ברחבי הארץ.
הש"ש יקיימו חיי קבוצה, שותפות ועצמאות אישית.
גרעין רעים יהיה אקטיבי, פעילותו היומיומית תיתן מענה לנושאים שעל סדר היום הציבורי לאומי.

דברו איתנו

עמר טל – omert@zofim.org.il