גרעין עתיד

גרעין עתיד פועל במסגרת "שותפות עתיד" אשר הינה שותפות של תנועת הצופים יחד עם 2 תנועות אחיות מחו"ל; יהודה הצעיר בארה"ב, והפדרציה הציונית של הנוער (FZY ) בבריטניה. 3 התנועות האחיות הן תנועות נוער יהודיות, ציוניות, פלורליסטיות, ממלכתיות וא-מפלגתיות.

מתוך מסמך הייסוד של השותפות:
"משימתנו היא שכל נער/ה יהודיים בתבל יראו בישראל את המוקד הרוחני והתרבותי, ואת המקור לחוויית החיים היהודיים עצמם. מאידך, אנו שואפים למצב, בו בני הנוער הישראלים רואים עצמם כחלק אורגני ובלתי נפרד מהתרבות העשירה והמגוונת של העם היהודי, ומתפוצת העם היהודי בעולם כולו"

על מנת להגשים את ייעודו, לגרעין מספר מטרות עיקריות המתבצעות במקביל, ומכל מטרה נגזר פן נוסף בפעילותם של חברי הגרעין בשנת השירות :

חיזוק ופיתוח הקשר שבין החברה בישראל ויהדות התפוצות
על מנת לבסס קשר אישי, חברתי וחינוכי עם בני גילם מחו"ל, חברי הגרעין חיים יחד עם צעירים יהודים בני גילם. החיים הם במסגרת "תוכנית השנה של יהודה הצעיר" (YEAR COURSE) המביאה ארצה צעירים בני 18 מצפון אמריקה ובריטניה לשנה של התנדבות, למידה והיכרות משמעותית עם ישראל.
חברי הגרעין מחולקים ל 2 קומונות, בת"א יפו ובירושלים. כל קומונה מונה 8-10 משתתפים. חברי הקומונה חולקים חדרים עם המשתתפים מחו"ל (משתתף ישראלי יחד עם 2-3 שותפים לחדר מחו"ל). המגורים הם במסגרת דומה למסגרת מכינה/ מעונות סטודנטים. התוכנית מחו"ל מחולקת ל 2 סמסטרים בני 4 חודשים, אחד בת"א ואחד בירושלים. חברי התוכנית מחו"ל מתחלפים בין הסמסטרים ( מי שהתחיל בתל אביב עובר לירושלים, וההיפך). חברי הגרעין בקומונות השונות נשארים באותו מקום כל השנה. כך שבמחצית השנה מתחלפים המשתתפים החולניקים שגרים יחד עם חברי הגרעין. בכל סמסטר יש בין 80 ל 100 משתתפים מחו"ל, לעומת 8-10 חברי קומונה (יחס של 10%).
המגורים המשותפים מייצרים הווית חיים משותפת וקשרים אישיים חזקים שהם הבסיס המשמעותי ביותר לפיתוח הקשר בין התפוצות לישראל. משימת החיים המשותפים ופיתוח הקשר האישי היא ייחודית לגרעין, כיוון שהיא משימה חובקת כל, בעלת אופי אישי וחוויתי שאיננה נמדדת בזמן או בתפוקה כלשהי. המשימה הזאת מזמנת התמודדות ופיתוח יכולות חברתיות, יכולת גישור על פערים רב תרבותיים, יכולת הכלה אישית והתמודדות עם חוסן נפשי ופיתוח בטחון עצמי.
חברי הגרעין הם משתתפים לכל דבר ועניין בתוכנית השנה, מקבלים עליהם את מלוא הזכויות והחובות של משתתפי התכנית, מלווים על ידי מדריכי התכנית שמתגוררים יחד עם משתתפי התוכנית בבנייני התוכנית, משתתפים בכל הפעילויות של התכנית (למעט פעילויות העשרה בתשלום נוסף), משמשים ככוח חברתי וחינוכי משמעותי בתיווך החברה הישראלית למשתתפים מחו"ל, הן באופן בלתי אמצעי (יציאות בערבים, חיבור לאירועים מקומיים, התנדבויות משותפת, אירוח בבתים וכו) והם בהפעלת פעילויות חינוך בלתי פורמלי (טיולים, סיורים, ימים מיוחדים בלוח השנה הישראלי, אקטואליה ועוד).

עוד דברים שכדאי לדעת…
למעלה מ 80% ממשתתפי התכנית מחו"ל מעידים כי הגרעין שיפר במידה רבה או רבה מאוד את החוויה שלהם ואת הקשר וההיכרות שלהם עם ישראל. 90% העידו שיצרו קשרים אישיים טובים ועמוקים עם חברי הגרעין.
הגרעין חוגג למעלה מ 20 שנות פעילות. תכנית השנה של יהודה הצעיר חוגגת למעלה כ 70 שנות פעילות רצופה.

חיזוק אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות בחברה הישראלית.
מעבר לפעילות עם הצעירים היהודיים מחו"ל, חברי הגרעין רואים משמעות רבה בפעילות בקרב החברה בישראל, ובמיוחד בחלקיה המוחלשים והפגיעים ביותר. השילוב בין עולם "החולניקים" ועולם האוכלוסיות המיוחדות בחברה הישראלית הוא במידה רבה הסוד להצלחתו של הגרעין.

התנדבות במסגרת עמותת שק"ל (קומונת י-ם). – הגרעין פועל במסגרות למען אנשים עם צרכים מיוחדים ולמען שילובם במסגרות ותעסוקה פנאי והוצאתם ממעגל הבדידות, והבידוד החברתי ושילובם בחברה. הפעילות היא בשעות הבוקר במסגרות של הפעלת ותעסוקה שיקומית לאנשים עם צרכים מיוחדים. אחה"צ ההתנדבות היא במסגרות של דיור של העמותה (פעילות חינוכית חברתית בלבד), או פעילות חברתית קהילתית.

התנדבות עם נוער בסיכון (קומונת ירושלים) – במסגרת הבוקר במסגרת בתי ספר לנוער בסיכון ונוער עם צרכים מיוחדים וקשיים תפקודיים על רקע נפשי או לקויות למידה ומגבלות התפתחותיות. במסגרת אחה"צ בפעולות בקהילה ופרויקטים חינוכיים קהילתיים במסגרת מערך המנהלים הקהילתיים בירושלים.

התנדבות עם מועדוני נוער שכונתיים (קומונת ת"א – יפו) – מועדוני נוער שכונתיים (מנ"ש) בשכונות דרום ומזרח ת"א ויפו הם מסגרות לקליטת בני נוער משוטטים וחסרי פעילות פנאי. הם משמשים בית בקהילה לבני נוער אלו, מפעילים קבוצות גיל ועניין, מרכז פנאי חופשי, פעילויות מיוחדות וכו'. חברי הקומונה הם חלק מצוות המועדון ומפעילים אותו בשעות אחה"צ והערב יחד עם חברי צוות אחרים מקומונות אחרות בעיר ומנהל מועדון בוגר. (קומונת ת"א).

התנדבות בבתי ספר חינוך מיוחד (קומונת ת"א יפו) – במסגרת הבוקר חברי הקומונה בת"א פועלים במספר בתי ספר לחינוך מיוחד בדרום ת"א. העשרה וליווי לימודי בכיתות, עזרה וחונכות לתלמידים מיוחדים, הפעלת פעילויות חברתיות והעשרתיות בבתי הספר (הפסקות פעילות, שיעורי חברה, מועצות תלמידים ועוד). ישנו מגוון של בתי ספר, גם כוללניים וגם כיתות חנ"מ בחטיבות ביניים רגילות.

עוד דברים שכדאי לדעת …..

מקום ההתנדבות הוא קבוע לכל השנה, וחברי הגרעין משמשים כאנשי צוות לכל דבר ועניין.

ההתנדבות מתבצעת בקבוצות קטנות של 2-4 חברי גרעין בכל מוסד ומסגרת חינוכית.

חברי הגרעין מלווים במסגרת התנדבותם ע"י אנשי מקצוע במסגרות השונות וע"י מלווה הגרעין, ככלי להתמודדות עם המצבים המורכבים שההתנדבות מזמנת.

חינוך לזהות יהודית וישראלית בצופים וחיבור לתפוצות ("עמיות")

החיבור של חברי הגרעין לתנועה מתרחש הן במהלך השנה והן במשימות הקיץ של הגרעין. במהלך השנה חברי הגרעין יעבירו פעילויות בשבטים בנושאי זהות יהודית וישראלית, עמיות יהודית וחיבור לתפוצות. הפעילות תהיה בהנהגות הגרעין (ירושלים, יהודה ות"א יפו) וכן בשבטי המקור של חברי הגרעין. הפעילות תתקיים יחד עם משתתפים חולניקים.
כהכנה למשימות הקיץ של הגרעין, חברי הגרעין מהווים חלק מהגוף הממיין והמכין משלחות של תנועת הצופים לחו"ל, במסגרת עמותת צופים – צבר עולמי השותפה בשותפות עתיד. במסגרת חודשי הקיץ – (יוני – אוגוסט), חברי הגרעין מתפצלים בין מספר משימות קיץ הכוללות הדרכה במחנות קיץ בחו"ל של התנועות בשותפות, הדרכת תכניות בארץ של נוער יהודי מהתפוצות, ליווי והדרכת משלחות קצרות לאירועים שונים של תנועת הצופים הבינ"ל. יודגש כי השיבוץ למשימות השונות מתבצע במהלך השנה ואין מחויבות למשימה ספציפית או ליעד ספציפי למשימת הקיץ.

עוד דברים שכדאי לדעת…

ליווי קבוצתי – חברי הגרעין מלווים על בסיס קבוצתי פעם בשבוע ועל בסיס אישי אחת ל שבועיים/ שלושה. הליווי כולל ליווי חברתי דינמי לכלל הקומונה, ליווי משימתי בהתמודדות עם מסגרות ההתנדבות, העשרה ולימוד משותפים בנושאי התוכן של הגרעין והשותפות.

ליווי אישי – החניכים עוברים ליווי אישי המאפשר להם שיתוף והתבטאות אישיים במסגרת ליווי אינטימי יותר והזדמנות לגדילה והתפתחות אישית, התמודדות עם משברים אישיים, התבוננות פנימית וקבלת משוב חוזר.

השנה במסגרת גרעין עתיד היא עמוסה, כוללת נשיאה במשימות רבות בו זמנית, מגוונת ודינמית. היא מצריכה יכולת השתלבות והתמודדות עם אי וודאות.

מבחינת ידיעת השפה האנגלית – אין צורך בידיעת אנגלית ברמת שפת אם. יש צורך ביכולת ליצור שיח באנגלית, גם אם לא שוטף. יכולת התקשורת באנגלית מתפתחת לאורך השנה וקשיי שפה הם אחד החסמים הפחות מאתגרים להתמודדות במהלך השנה.

לו"ז שבועי לדוגמא – מצורף

למי מתאים הגרעין

אם את.ה מתעניין/ת במשימה כפולה המשלבת בין עזרה וחיבור לילדים בסיכון יחד עם חיים משותפים ובניית חברות עם בני גילך מהתפוצות.

אם אתה מוכן להתנדבות משמעותית ומאתגרת עם נוער בסיכון ואנשים עם צרכים מיוחדים, במגוון גילאים ויכולות תפקודיות.

אם את.ה מוכן.ה לסיים יום התנדבות קשה ב 21:00 בערב ולעבור ישר לערב של משימת חיבור לחו"לניקים והתמודדות עם פערי תרבות ושפה.

אם את.ה לא פוחד.ת מחיים בקומונה גדולה (10 – 14 חברים וחברות) משולבת במסגרת חברתית גדולה יותר והתמודדות חברתית קשה ומאתגרת יותר

אם את.ה מתעניינ.ת בנושאים של זהות יהודית וישראלית, חיבור רב תרבותי ואקטואליה.

אם את.ה מוכן.ה לייצג את תנועת הצופים על שלל פניה, גם בישראל וגם בחו"ל, ולא לוותר לתנועה בנושאי זהות ויהדות.

אם אתה מעוניין בשנה עמוסה, מלאת חוויות בארץ ובחו"ל, המצריכה יכולת חברתית גבוהה, יוזמה ועצמאות, יכולת עבודה בצוות, התמודדות רב תרבותית בשפה זרה.

אם את.ה עתידניק.ית בנשמה (ולא משנה אם היית במשלחות בעבר)…

דברו איתנו

אמיל זיידמן – emil@atidolami.org