מסלול הנח״ל

מסלול הנח"ל
מסלול הנח"ל הוא נתיב ההגשמה הוותיק ביותר בתנועת הצופים, מאז הקמתו בשנת 1942!
המסלול מעניק לחברי/ות הגרעין הזדמנות ייחודית להתגבש כקבוצה חברתית, אינטימית ומשימתית שתחווה יחד את שנות ההגשמה – החל מהיכרות בשנת השירות ועד סוף השירות הצבאי.
המסלול מחולק ל-3 פרקים:
1. שנת השירות (פרק הכשרה)
קיימים שני נתיבי הגשמה במסלול הנח"ל: קומונות הנח"ל וקומונות נח"ל גרעינים.
בסוף שנת השירות, כלל הש"ש מתגייסים.ות לשירות צבאי משותף בתפקידי חינוך, פיקוד ולוחמה במסגרת הגרעין הפיקודי או גרעין פרק משימה.
קומונות הנח"ל:
קיימות 2 קומונות: ירושלים – קטמון, לוד – גני אביב. חברי/ות הקומונות קובעים/ות את משימותיהם/ן ומטרותיהם/ן תוך בחינה מתמדת של צרכי הקהילה. מתנדבים/ות בבתי הספר ובמסגרות אחה"צ של מחלקת החינוך והרווחה של העיר תוך שימת דגש על קידום מנהיגות מקומית וחיזוק והעצמה של הקהילות.
הקומונות מעודדות פעילות צופית בשכונות בהן הן מתנדבות במגוון דרכים: קומונת לוד –מפעילה בשכונה שלוחה של שבט אייל, קומונת קטמון – פועלת בשבט הראל שהוקם בשכונה על ידי הקומונה.
הקומונות פועלות ברוח עקרונות הנח"ל הבאים לידי ביטוי ב:
קהילתיות: קבוצה הרואה בעצמה חלק מהקהילה, הפועלת למען הקהילה- עם הקהילה. קידום פעילויות המותאמות לצרכים השונים בשכונה. השתלבות במסגרות קיימות, הובלת פרויקט ארוך טווח יחד עם הנוער, מענה לתהליכים חברתיים שקורים בקהילה יחד עם התושבים, תפיסת התושבים את הגרעין (והגרעין את עצמו) כחלק אינטגראלי מהשכונה/ישוב, שכנות טובה, מעורבות גבוהה במסגרות הקהילתיות הרחבות.
חיי קבוצה: קבוצת חיים משימתית, הרואה בחיי השיתוף מטרה וכלי כאחד. קבוצה הפועלת יחד לאורך זמן משנת השירות ועד סוף השירות הצבאי, ומפתחת חברות ואינטימיות, זהות ערכית ורעיונית ומיישמת יחד את עקרונותיה.
אוטונומיה: ניהול התקציב הכלכלי עבור כל תחומי החיים, חברי הקומונה בוחרים בעצמם את חלק מן המסגרות בהם יתנדבו וינהלו את הקשר מולם בהתאם לצרכי העיר, הגרעין ותנועת הצופים לאור מיפוי קהילתי מעמיק ובחינת צרכי הקהילה. זאת בנוסף למשימות שיוצבו מראש בתיק המשימה כמינימום נדרש.

הטלת ספק מתוך ידע: המסלול מעודד חשיבה ביקורתית מתוך לימוד ושיח.הקומונה תעבור לימוד באופן קבוע דרך קריאת טקסטים בחברותא . הטקסטים יהיו לבחירת המלמד / הקומונה , יעסקו ברובם בחינוך, כלכלה, מבנה החברה הישראלית, פילוסופיה, וכו'. הלימוד הינו פלטפורמה להעמקת הידע בנושאים, לפיתוח החשיבה , ליכולת של הקבוצה להתדיין בנושאים שונים ולפרט להביע עצמו ולקבל דעות שונות. כמו כן, מדי שבוע מתקיימים ימי גרעין המאפשרים פלטפורמה להעמקת הידע בנושאים שונים, ומעודדים חשיבה עצמאית, ביקורתית ויוזמת.
אקטיביזם חברתי: לאורך שנת השירות חברי/ות הקומונה יחשפו לאתגרים וסוגיות מורכבות בחברה הישראלית, וייקחו חלק בפרויקט אחד לפחות התואם לערכים והעקרונות המשותפים לחברי/ות הקומונה. דוגמא לפעילויות עבר: אירוע התרמה והעלאת מודעת לאלימות כלפי נשים, לקיחת חלק בכתיבת תכנית לימודים ארצית בנושא מיניות בריאה, הובלה והשתתפות במצעד הפרחים בירושלים ועוד.
משימה לאומית: פעילות בפרירפיה הגיאו- חברתית של מדינת ישראל, יצירת רצף חינוכי (בוקר, אחה"צ, ערב) במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, יצירת תהליכי העצמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית לבני הנוער, עידוד מנהיגות נוער מקומית, מודלינג לדמות חינוכית מגשימה, פעילות במסגרות בהן יש צורך במתנדבים.
קומונות נח"ל גרעינים:
נתיב זה מאפשר לבוגרי/ות י"ב לבחור בשנת שירות ברוח עקרונות מסלול הנח"ל, המתקיימת בנתיבי ההגשמה השונים בתנועה: הקומונות משויכות לגרעיני הגשמה שונים, כך שחבריהם וחברותיהן מתנדבים/ות במשימה הייחודית של הגרעין, ולצד זאת עוברים/ות הכשרה ברוח עקרונות המסלול. לאורך השנה יתקיימו מפגשים בין כלל הש"ש של מסלול הנח"ל במטרה לייצר היכרות מעמיקה ולהכשירם/ן לקראת השירות הצבאי המשותף.
קומונות חבר'ה:
מסלול הנח"ל מעניק הזדמנות ייחודית לבוגרי/ות י"ב עם היכרות מוקדמת מהשבט, ההנהגה, כחברים/ות במשלחת, להתגבש כקבוצה חברתית, אינטימית ומשימתית שתעבור יחד את מסלול ההגשמה, החל משנת השירות ועד לסיום השירות הצבאי. הקומונות יוכלו להשתלב במסלול הן כקומונות נח"ל והן כקומונות נח"ל גרעינים.

2. פרק צבאי ראשון:
לאחר שנת השירות חברי/ות הגרעין מתגייסים/ות יחד לשירות בתפקידים משמעותיים המוגדרים כתפקידי צו השעה: תפקידי לחימה, פיקוד וחינוך. במהלך השירות עוברת הקבוצה סמינרים רבים בעלי תוכן שונה ומעניין במטרה לשמור על חיי קבוצה חברתית, משימתית ואינטימית.
לוחמים ולוחמות- גיוס אוגוסט, שנה ועשרה חודשים.
יתר תפקידים- גיוס נובמבר/ דצמבר, שנה וחצי
3. פרק צבאי שני:
ישנם שני מסלולים צבאיים: גרעין פרק משימה וגרעין פיקודי.
גרעין פיקודי:
קבוצה המתגייסת לשירות צבאי משותף במסלול הנח"ל. כל חברי/ות גרעין זה מיועדים/ות לתפקידי פיקוד וקצונה במהלך השירות הצבאי.
גרעין פרק משימה:
קבוצה המתגייסת לשירות צבאי משותף במסלול הנח"ל. לאחר שנה ושמונה חודשים בתפקיד צבאי, בסביבות חודש יוני- יצאו חברי/ות גרעין זה למשימה משותפת בפריפריה הגיאו- חברתית למשך שנה. במסגרתה יגורו ביחד באחת הערים בפריפריה הגיאו-חברתית, יפעלו במסגרות חינוכיות וקהילתיות שונות, יעודדו גיוס משמעותי בקרב בני הנוער וימשיכו לעצב את חיי הקבוצה. כיום פועלים הגרעינים בלוד, ירוחם ודימונה.

הסבר על אחוזים:
מכל גרעין פרק משימה נבחרים/ות חברי/ות גרעין המעוניינים/ות להמשיך בתפקידי פיקוד וקצונה במקום לצאת לפרק משימה.
אוכלוסייה שעובדים איתה: חברי/ות הגרעין פועלים בעיקר עם ילדים ונוער בשכונות בפריפריה הגיאו-חברתית של ישראל, תוך עבודה על השתלבות אמיתית בקהילה ויצירת מנהיגות מקומית.
למי מתאים הגרעין?: הגרעין מתאים לשמיניסטי/ות שאוהבים/ות להגדיל ראש, רוצים/ות לקחת אחריות ואוהבים/ות עצמאות. שמיניסטים/ות המעוניינים/ות להמשיך למסלול צבאי משמעותי, אותו יזכו לחוות ביחד עם חברים/ות, ותוך המשך הפיתוח העצמי שלהם/ן.

עקרונות גרעין נח"ל (עקרונות מלאים בדף נפרד)
● חיי קבוצה – הקומונות בגרעין שמות דגש על חיים משותפים, על הדינימיקה הקבוצתית ועל היכולת של כל חבר בקבוצה להתבטא כיחיד וכחלק מהקבוצה הפועלת יחד. את חיי הקבוצה ממשיכים חברי/ות הגרעין גם לאחר שנת השירות במהלך השירות הצבאי ובפרק המשימה בו חוזרים לגור ביחד ולהוביל משימות משותפות.
● משימה לאומית – חברי/ו ת הגרעין פועלים לשינוי פני החברה וצמצום הפערים הקיימים בה באמצעות חינוך, מתוך מחשבה שחינוך הוא הבסיס ליצירת חברה חזקה, אקטיבית, מכבדת וערכית. הגרעינים פועלים בפריפריה הגיאו- חברתית של ישראל, ומשתלבים במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב.
● אוטונומיה – המסלול מעודד את עצמאותם של חברי/ות הגרעין תוך לקיחת אחריות על פעילותם. לאורך שנת השירות חברי/ות הגרעין פועלים באוטונומיה, מחייהם ביחד בקומונה ועד למסגרות בהם הם מתנדבים – כולל עידוד יצירה עצמאית של מסגרותיהם בהתאם לצרכים של הקהילה. עצמאות זו באה לידי ביטוי גם בהמשך המסלול, בבחירת התפקידים בשירות הצבאי, גיבוש סמינרי גרעין, קידום פרויקטים בקהילה ועוד.
● קהילתיות – קבוצה הרואה בעצמה חלק מהקהילה, הפועלת למען הקהילה- עם הקהילה. השכונה הופכת להיות ביתם של חברי/ות הגרעין, והם פועלים בה יחד עם התושבים באופן שמעודד מנהיגות מקומית.
● אקטיביזם חברתי – לאורך המסלול, חברי/ות הגרעין פועלים ליצירת שינוי חברתי משמעותי, הן בעשייה היומיומית והן בקידום יוזמות בנושאים חברתיים בוערים שעל סדר היום.
● הטלת ספק מתוך ידע – המסלול מעודד חשיבה ביקורתית מתוך לימוד ושיח. מדי שבוע מתקיימים ימי גרעין המאפשרים פלטפורמה להעמקת הידע בנושאים שונים, ומעודדים חשיבה עצמאית, ביקורתית ויוזמת. זאת במטרה לאפשר לחברי/ות הגרעין להיות אנשים חושבים יותר בחברה הישראלית, המעמקים בתחומי העשייה שלהם, ויודעים להביע עצמם ולדון בקבוצה על נושאים שונים.

בוגרי ובוגרות הנח"ל עונים/ות לשאלה – למה נח"ל?
"החברים שלי לכל החיים"
"הסיסמא של הנח"ל היא 'היתרון האנושי'- ולא סתם. אנשים שאני פוגשת ואפגוש בדרך הם טובים ואכפתיים, והרוח הכללית היא תמיד לעזור ולדאוג אחד לשני"
"האמונה שאנחנו יכולים לייצר משהו טוב"
"הביחד, זה שלכולם איכפת"
"האנשים, הוייב, הכיף, השיח"
"החופשיות לבטא את עצמי במסגרת הצבאית"

ייעוד הנח"ל
מסלול הנח"ל הוא נתיב הגשמה המאפשר תהליך חינוכי לטווח ארוך ועם חשיבה על החיים הבוגרים. התהליך החינוכי פועל בשני מישורים, האחד בני הגרעין והשני חניכי הקבוצות בתנועה ומחוץ לה אותם מדריכים ומלווים בני הגרעין.
מסלול הנח"ל מאפשר שירות צבאי המשלב צבא וחברה, חינוך ושירות צבאי משמעותי תחת אותה מסגרת. לצד אלו המסלול מאפשר תהליך מתמשך של בניית קבוצה. תהליך זה מעצב קבוצות ערכיות, בעלות מודעות חברתית הבוחרות להשפיע ולשנות את החברה שבה הן חיות בין אם כיחידים ובין אם כקבוצה. גרעיני הנח"ל של תנועת הצופים פועלים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל, במסגרות חינוכיות מגוונות, ורואים בחינוך כמשימה מרכזית בחייהם וכמקום שבו יש להשפיע ודרכו לשנות את החברה.
מסלול הנח"ל מאפשר חשיבה משותפת ובנייה של תפיסת עולם ערכית וחינוכית של בני הגרעין לצד צבירת ניסיון בעבודת שטח. תפיסת עולם זו נבחנת ומשתנה בהתאם למה שנחווה בשטח ובמובן מסוים "מתבגרת" לאורך המסלול. העשייה החינוכית והחברתית בה לוקחים חלק בני הגרעינים נעשית כחלק מתפיסת עולם רחבה המצויה בדיאלוג מתמיד בין השטח לבין האידיאל ועל כן היא מאפשרת יצירתיות, חדשנות ועומק במשימות החינוכיות והחברתיות עליהם לוקחים אחריות חברות הגרעין.
מסלול הנח"ל מאפשר חשיבה ביקורתית על החברה שבה אנחנו חיים ובכך מעודד עיצוב וחשיבה על החיים הבוגרים של בני הגרעין כיחידם וכקבוצה ומהווה פלטפורמה להגשמה כקבוצות וכקהילות חיים בחיים הבוגרים. החשיבה המשותפת מקדמת יצירה משותפת המאתגרת את הקיים ומבקשת להשפיע על החברה שבה חיים.

דברו איתנו

ענבר אמסלם – inbaram@zofim.org.il