גרעין המרל״צ

גרעין המרכז הארצי לצופיות (המרל"צ), עוסק בפיתוח וקידום הדרכה על פי עקרונות ותחומי ההדרכה הצופית. הגרעין הוקם בתחילת שנות התשעים כמרכז ההדרכה של חוות הצופים ברמת יוחנן והיום משמש כגרעין ההדרכה המרכזי של תנועת הצופים. משנה לשנה הגרעין גדל ומרחיב את פעילותו בתנועה.
חברי.ות הגרעין לומדים.ות ומתנסים.ות בתחומי הצופיות השונים: עמלנות וחבל, שדאות וטבע, התמצאות, מחנאות ועזרה ראשונה, בנוסף להכשרות הדרכתיות רבות. כל זאת על מנת להגיע לרמה גבוה של מקצועיות בתחומים אלו.
כל קומונה של הגרעין מקיימת מסגרת של שיתוף רעיוני ומשימתי, תוך התמקדות בעקרונות הפעילות הצופית ולימוד המיומנויות הצופיות. בין היתר חברי.ות הגרעין משתתפים.ות בחיי קהילה בסביבת מגוריהם.ן במסגרת התנדבויות שונות בקהילה.
חברי גרעין המרל"צ אחראים להובלת תהליך שנתי בשלושת המרחבים של התנועה ופועלים ב 4 קומונות:
קומונת מרל"צ צפון – מלווה את הנהגות צפון, חיפה והחורש.
קומונת מרל"צ מרכז – מלווה את הנהגות ר"ג, דן והצוק.
קומונת מרל"צ דרום – מלווה את הנהגות דרום ושורק.
קומונת מרל"צ ירושלים – מלווה את הנהגות ירושלים ויהודה.
במסגרת משימתו עובד גרעין המרל"צ בצמוד להנהגות, תוך שימוש בכלי הצופי כחלק בלתי נפרד מההדרכה על פי המסע בצופים (התפיסה החינוכית של תנועת הצופים) ובכך מתפקד כחלק אורגני מהנהגה ומתוכניתה החינוכית הרב שנתית.
משימה זאת הוכיחה את עצמה כמשמעותית לאורך השנים, הן עבור ההנהגות והשבטים והן עבור חברי.ות שנת השירות. היא מעניקה עומק והמשכיות לתהליך החינוכי ומאפשרת למרל"צ להטמיע את תחום הצופיות בצורה טבעית ומיטבית. גרעין המרל"צ לוקח על עצמו בכל שנה משימות הדרכתיות תנועתיות כגון: הקמת חניון לדוגמה, מחנה לדוגמה, הפעלת מרכזי פעילות במחנות הקיץ, כנס החינוך, פעילות במועצת התנועה ועוד.
במקביל לתהליך השנתי בהנהגות ובשבטים המרל"צ מציע חבילות הדרכה יומיות או מתמשכות לכל השבטים וההנהגות בתנועה. וזאת בתכנון מראש ובתיאום עם ההנהגות איתם עובדים צמוד לאורך השנה.
פעילות גרעין המרל"צ בהנהגות ובשבטים
1. פיתוח והטמעת תכני הצופיות על פי המסע בצופים בקרב השבטים בהנהגה. במסגרת תפקיד זה יפעלו במספר מישורים על פי בחירת ההנהגה:
– פורום ראשי.ות צוות צופיות הנהגתי – פועל לאורך כל השנה, בפורום זה תבנה תכנית הכשרת ראשי צוות צופיות ופעילותם בשבט.
– פורום הדרכה שנתי – מיועד לרשג"דים.יות ולמרכזי.ות הדרכה צעירים.ות. מועבר יחד עם ראשי.ות הצופיות, מטרת הפורום הוא למידה וקידום השימוש בכלי הצופי.
– העשרות לכלל שבטי ההנהגה בנושא זמני הצופיות מתוך המסע – 3 סוגי הכשרות העוברות על ידי חבר.ת מרל"צ במסגרת שבטית – מרכזים.ות צעירים.ות, צוותי רשג"דים.יות ומדריכים.ות.

– הכשרות מרכזים.ות בוגרים.ות – חברי.ות המרל"צ מעבירים.ות 3 הכשרות למעגל המרכזים.ות הבוגרים.ות לאורך השנה לטובת קידום השימוש בכלי הצופי תוך חיבור להלך הרוח ההנהגתי ולמטרות השנתיות.
– הכשרות לשכבת ט' – במסגרת זאת חבר.ת מרל"צ ת.יצא למפעלי ט' – פתי"ק, אתגר וקורס מסכם ות.יהיה אחראי.ת על הכשרת מדריכי.ות הטיול בנושא הצופיות וכן יבנה עם צוות נבחר משכב"גי ההנהגה פעילות חניון שנוגעת בצופיות מעשית. אתגר – ניווטים ובישול צופי, קורס מסכם – שימוש בכלי הצופי בהדרכה.
– הכשרות נוספות בפורומים השונים: כניסה לפורום מדריכי.ות שכבות וכניסה לפורום צמי"ד תוך עיסוק בשאלה של צופיות במסגרת הדרכת שכבה בוגרת וכן שימוש בצופיות עם חניכים.ות משתלבים.ות
– לקיחת חלק במפעלים ההנהגתיים הרוחביים- פתיחת קורס, חנוכה, פסח (כמפורט בהמשך), מחנה נעורים, צעירה ומסכם – חלקם של המרל"צ יישמר בגבולות תפקידם כמדריכי.ות צופיות ולא כעזר כללי.
2. מיקוד חינוכי בשבטים והעברת תהליך חינוכי רב שנתי דרך הכלי הצופי. חברי.ות המרל"צ יחולקו לשבטים במסגרת תפקידם ויובילו תהליך חינוכי ממוקד לאוכלוסיית השכבה הבוגרת בשבט דרך שימוש בכלי הצופי.
במסגרת תפקיד זה יגיעו הש"ש לפחות אחת לשבוע לשבטים.
תכנית עבודה ממוקדת בראיה רב שנתית נבנית יחד עם מרכז.ת השבט הבוגר.ת ובשיתוף איש.ת צוות הנהגה בהתאמה ובתפירה ספציפית לכל שבט (כל חבר.ת מרל"צ ת.ילווה 2-3 שבטים בתהליך מסוג זה)
העבודה תכלול עבודה מול ראש.ת צוות צופיות, יציאה למפעלי השבט כדי ליצור פלטפורמה צופית בשיתוף השכב"ג ועבודה עם צוות הדרכה.
משימות קהילה
המשימות של הש"ש בקהילה נחלקות למספר התנדבויות הנגזרות מהצרכים של הקהילה המקיפה אותם ומשתנים בין הקומונות השונות.

דברו איתנו

נעם קרטס – garinm@zofim.org.il