ספטמבר אוקטובר

פתיחת הרישום לשנת שירות ונח"ל!אירועי חשיפה לשנת שירות ונח"ל בהנהגות ובשבטים