שאלות תשובות

הרישום האינטרנטי הכרחי לטובת לקיחת חלק בתהליך ההערכה והמיון לשנת השירות. עד לסמינר המיון, שחל בחודש ינואר, ההשתתפות בתהליך היא הכרחית לטובת הישארות בתהליך, אך כל מועמד/ת יכול/ה להחליט על הפסקת התהליך באופן חופשי. לאחר קבלת התשובות מסמינר המיון, במידה ומועמד/ת התקבל/ה לגרעין מסוים, המשמעות היא שמועמד/ת אחר/ת נותר/ה מחוץ לגרעין, בשל מגבלת מקום. לכן, פרישה מהתהליך בשלב זה היא כבר פחות לגיטימית, ונתפסת כמעשה לא אחראי. 

מבחינת השפעה על תאריך הגיוס לצבא, סביב היציאה לסמינר המיון נאספים טפסי דחיית השירות, ומועברים לצבא לאחר החזרת תשובה סופית חיובית לגבי המשך ההשתתפות בתהליך. דחיית הגיוס עצמה מתנהלת בצבא החל מחודש אפריל, בשלב זה יתחילו להתקבל בקרב המועמדים/ות תאריכי גיוס חדשים, מאוחרים יותר. 

על מנת לקחת חלק בתהליך היציאה לשנת שירות, כל שלבי התהליך מחייבים- רישום אינטרנטי, ריאיון אישי, מילוי שאלון העדפות, השתתפות בסמינר מיון והשתתפות בסמינרי ההכנה. עבור מועמדים/ות שיחליטו לוותר על השתתפותם במופעים אלו, ללא קבלת אישור מרכז/ת ההגשמה ההנהגתי, משמעותה של החלטה זו תהיה פרישה מהתהליך. אנו מבינים שישנם מועמדים שמתמודדים עם התלבטויות לאורך התהליך, הציפייה ממועמדים כאלו היא להמשיך לקחת חלק אקטיבי בתהליך על מנת לשמור על אופצית ההגשמה בתנועה פתוחה, עד להכרעת ההתלבטות. במצב שכזה, אנו מעודדים את שיתופו/ה של רכז/ת ההגשמה בהתלבטות זו. 

לאחר הריאיון האישי ישלח לכל מועמד/ת שאלון דירוג נתיבי הגשמה, בו יתבקשו המועמדים להביע את סדר העדיפויות שלהם/ן ביחס לנתיבי ההגשמה השונים בהם ירצו לקחת חלק. לאחר קריאת התיק האישי, ותוך התחשבות בהעדפות אלו, הצוות המקצועי של תהליך המיון ורכזי/ות הגרעין קובעים את השיבוץ לגרעין לקראת סמינר המיון. בשלב זה מושם דגש על כל שכמות המתמיינים/ות לכל גרעין תעמוד ביחס סביר לכמות הש"שים בגרעין זה. 

בסמינר המיון נבחנת התאמת המועמדים לשנת שירות בכלל, והתאמתם/ן לגרעין בפרט, וההחלטה בעניין זה נקבעת על ידי רכזי/ות הגרעינים. 

במהלך שלב ההכנה לשנת השירות, חל תהליך היכרות מעמיק יותר בין המועמדים/ות לבין רכזי/ות הגרעין ורכזי/ות ההגשמה בהנהגות הקולטות. השיבוץ לקומונות מתבסס על היכרות מעמיקה זו, וכן העדפותיהם/ן שח המועמדים וצרכי המערכת. 

שנת השירות מתחילה עם תקופת ההכשרה בחודש אוגוסט. באופן ספציפי, בשנה זו תחל שנת השירות בקורס הש"שים בתאריך 13/8/2023, ומיד אחריו בסמינר החפיפה ב- 16/8/2023. הכניסה עצמה לקומונות תתקיים ב- 25/8/2023, לאחר שבוע הכשרות אינטנסיבי לבעלי תפקידים. כמו שניתן להבין, נדרשת פניות מלאה לטובת תחילת לשנת השירות החל מה- 13/8/2023. יש לתכנן את הקיץ בהתאם מבחינת טיסות, בקשות שחרור לטובת נופשים משפחתיים או חברתיים לא יאושרו! שנת השירות מסתיימת בסוף חודש אוגוסט 2024. 

כל קומונה מקבלת ליווי בתחומים חברתיים (דינאמיקה חברתית ויחסים בקבוצה) ובתחומים משימתיים. לכל קומונה מוגדר מלווה אחד לפחות שאמון על ליווי הקומונה, שמלווה בעצמו על ידי מחלקת הגשמה במטה התנועה. לרוב יהיה זה רכז/ת ההגשמה ההנהגתי שפועל במרחב ההנהגתי בו נמצאת הקומונה, או רכז/ת הגרעין בגרעינים הקטנים. לעיתים ישנו אף יותר ממלווה אחד, כאשר הליווי המשימתי מופרד מהליווי החברתי. 

חברי וחברות שנת השירות נדרשים לעמוד ברף ציפיות גבוה ביחס להתנהגותם/ן כבוגרי/ות התנועה, המהווים דוגמא לחניכים/ות צעירים/ות. בנוסף, לאור מעמדם/ן כמתנדבים/ות מטעם משרד הביטחון, הם נדרשים לפעול בכפוף להנחיות מטעמו. עיקר הנהלים מפורט במסמך "הקוד האתי".  

מכלול הנהלים והנחיות ההתנהגות מפורטים במסמך הנהלים והקוד האתי, עליו נדרשים לחתום המועמדים בטרם תחילת שנת השירות. 

ההתניידות במהלך שנת השירות מתבצעת בתחבורה ציבורית. בתחילת שנת השירות מופק כרטיס רב-קו חינמי למתנדבי/ות שנת השירות, והוא עומד לרשותם/ן לאורך השנה. בכל אופן, אין לנהוג ברכב במסגרת שנת השירות כהנחיה גורפת, שאין לערער עליה. זאת משום שאורח החיים האינטנסיבי שמאפיין שנה זו לא יכול להבטיח את רעננותם/ן וכשירותם/ן של חברי/ות שנת השירות לנהיגה. מעבר על הנחיה זו יתפס כמעבר על נהלי שנת השירות, שיביא לתגובה משמעתית חמורה ביותר. 

מתוקף מעמד המתנדב/ת, כפי שמפורט בתקנת שנת השירות, חל איסור לעבוד תמורת תשלום בשנת השירות, גם לא בזמן חופשות ו/או סופי שבוע בבית.דמי המחייה שמועברים מדי חודש לחשבון הקומונה מחושבים כך שיכסו את כלל הוצאותיהם של חברי שנת השירות. ש"שים שנזקקים לתמיכה כלכלית נוספת, יוכלו להעלות בקשה זו למלווה הקומונה ולקבל מענה בהתאם. 

החל מתחילת שנת השירות מבוטחים המתנדבים בביטוח "תאונות אישיות מתנדבים" של חברת "כלל". כמו כן, כחלק מתנועת הצופים- מבוטחים בביטוח צד ג'. כל פעילות שאינה מוגדרת כחלק מתיק המשימה המאושר של הקומונה תאושר על ידי מלווה/ת הקומונה ומחלקת הגשמה, בכפוף לנהלי הבטיחות בתנועה והוצאת אישורים מתאימים. כל פעילות אישית של הש"ש שאינה במסגרת תיק המשימה ומתקיימת בזמן שנת השירות (לדוגמא- פעילות בחד"כ, התנדבות במקלט לבעלי חיים, וכו') מחייבת חתימה על הצהרת ביטוח אישי והעברתה למחלקת הגשמה. 

מתוך אתר הביטוח הלאומי, הגדרת פטורים: "מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21- פטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 למשך 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים. החל בחודש אוגוסט 2013 יהיה הפטור מתשלום דמי ביטוח בכל התקופה מגיל 18 ועד לגיוס לצה"ל לפני גיל 21. לתשומת ליבכם, פטור זה יחול תמיד בין גיל 18 ל-21 ולא לאחר מכן. הפטור אינו חל מיום השחרור משירות החובה ואילך." 

לשם קבלת הפטור על הש"ש להציג במשרדי הביטוח הלאומי במקום מגוריו את האישורים הבאים: 

אישור סיום לימודים על יסודיים (ניתן לקבל מבית הספר התיכון). 

צו גיוס הנושא את תאריך הגיוס המעודכן. 

אישור על התנדבות במסגרת שנת שירות בתנועה (יתקבל בתחילת השנה ממלווה הקומונה). 

הטיפול בקבלת הפטור הוא באחריותו/ה הבלעדית של הש"ש. 

עפ"י החוק, פטור מביטוח לאומי יינתן רק לש"ש שמתגייס/ת לצה"ל או לשירות לאומי לאחר שנת השירות. 

על מנת להבטיח את בטיחותם/ן של חברי וחברות שנת השירות, חלים עליהם/ן הנהלים הבאים: 

איסור על שימוש ברכב פרטי או נהיגה בכל כלי רכב במסגרת שנת השירות, לרבות ביקור במפעלים והגעה לדירת הקומונה גם במסגרת חופשות. 

חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים. הנסיעה מותרת אך ורק בתחבורה ציבורית מסודרת. 

על כל קומונה להיפגש בתחילת השנה עם השוטר הקהילתי / הקב"ט היישובי. 

על הש"ש לחזור לדירת הקומונה לא יאוחר מהשעה 23:00.  

אין לישון לבד בדירת הקומונה. 

כל ש"ש שמעוניין/ת בכך יקבלו תרסיס פלפל להגנה עצמית ממחלקת הגשמה בתחילת השנה. כמובן, השימוש בתרסיס נועד למקרה חירום בלבד. 

אין להסתובב לבד אחרי השעה 21:00. החל מהשעה 21:00 (ועד השעה 23:00 כמפורט בסעיף הבא) יש להקפיד על הליכה ונסיעה בתחבורה ציבורית בזוגות (לפחות). במקרים בהם מתעורר קושי עם קיום נוהל זה- יש למצוא פתרון בשיתוף ואישור מלווה/ת הקומונה. 

בתחילת שנת השירות, במסגרת הכשרת גזברי הקומונות (תפקיד שממלא נציג בכל קומונה), כל קומונה פותחת לעצמה חשבון בנק, שאליו מפקידה התנועה את כספי המחייה עבור חבריה. כספי המחייה מועברים לתנועה מטעם משרד הביטחון, ואלו כספי ציבור שהשימוש בהם צריך להתנהל על פי מנהל תקין. כספי החשבון ינוהלו אך ורק בתוך מסגרת חשבון הקומונה ולא מחוצה לו, לרבות בחשבונות אישיים של חברי הקומונה. 

ההחלטות הכלכליות והאחריות על ניהול תקין של כספי הקומונה הינן באחריות כל חברי הקומונה. גזבר הקומונה אחראי לפקח על התנהלות זו ולנהל תיעוד של ההתנהלות הכלכלית של הקומונה כנדרש וכמפורט בהכשרת הגזברים. מחלקת הגשמה תפקח ותבקר את חשבונות הקומונה על מנת לוודא התנהלות כספית תקינה. 

קומונה תקבל את כספי המחייה עד ה-10 בכל חודש, עבור אותו החודש. הסכום אותו תקבל כל קומונה כולל בתוכו את ההוצאות הבאות: 

דמי מחיה- בהתאם לכמות הש"ש בקומונה. הסכום מיועד לקניית אוכל, ציוד מתכלה לדירה, הוצאות שוטפות של הקומונה. 

נסיעות- בתחילת שנת השירות מקבל/ת כל ש"ש אישור על נסיעה ללא תשלום בכל אמצעי התחבורה הציבורית. באחריות כל ש"ש להסדיר אישור זה לא יאוחר מחודש אוקטובר. במקרים בהם מסיבה כלשהי לא התקבל האישור, יהיה הש"ש זכאי להחזר נסיעות באישור מראש של הרכז בכפוף להצגת קבלות. 

חיסכון- על כל קומונה לפתוח פק"מ ולהפקיד אליו סכום של 30 ₪ לחודש לכל ש"ש לצורך הוצאות לא מתוכננות למהלך השנה. הכסף ישמר בפק"מ בחשבון הבנק של הקומונה ולא באף דרך אחרת (חשבון של אחד הש"ש / קופת חיסכון בדירת הקומונה וכו'). השימוש בכספים אלה יעשה באישור מלווה/ת הקומונה בלבד. במקרים בהם הסכום לא ינוצל לאורך השנה- הכספים ינותבו לפעילות לרווחת בש"ש בסיום השנה, באישור הרכז/ת המלווה. 

כסף המיועד לתשלום חשבונות- בקומונות ספציפיות בהן תשלום החשבונות הוא ע"ח מחלקת הגשמה תקבל הקומונה סכום נוסף המיועד לתשלום החשבונות. 

שונות- הפקדות עבור הוצאות מיוחדות חד פעמיות, דוגמת הובלה של ציוד, תיקון מכשירים בדירה, רכישת ציוד. 

מערך הדירות בהן לנים חברי וחברות שנת השירות מנוהל ומלווה על ידי פונקציות תנועתיות שונות, שתפקידן לוודא את כשירות הדירה. 

אחזקת הדירה- 

על חברי הקומונה לוודא כי הוראות חוזה השכירות מתקיימות לרבות אחזקת המושכר בצורה טובה, ניקיון, שמירה על שקט בשעות המנוחה והתחשבות בשכנים בכל עת, תיקון הדרוש לפני הפינוי ופינוי במועד הקבוע בחוזה. 

בכל קומונה ממלא אחד הש"ש את תפקיד אחראי הדירה. תפקידו- פיקוח על ההתנהלות השוטפת של הקומונה בדירה ועל העבודה מול רכז/ת הגשמה/גרעין ומחלקת הגשמה בכל הקשור לתחזוקה, ציוד ובטיחות בדירה. 

לרשות הש"שים קיים מענה לתחום הדירות מצד רכז הדירות והבטיחות של מחלקת הגשמה. יש לפנות אליו בכל תקלה בדירה באמצעות מערכת הקריאות הממוחשבת. 

תשלום חשבונות- 

חשבונות אחזקת הדירה (ארנונה, מים, גז וחשמל) המגיעים לדירה ישולמו ע"י הקומונה מתוך הכספים המועברים בכל חודש לחשבון הקומונה לשם כך. באחריות הקומונה לשלם בזמן את כל החשבונות. 

קומונה שבוחרת להתחבר לספקי שירות (אינטרנט, ספקי תוכן בטלוויזיה, מים מינרליים, וכיו"ב) תעשה זאת לאחר קבלת אישור מהרכז/ת המלווה. הקומונה תדאג לתשלום החודשי מתוך דמי המחיה. קומונה המצטרפת לאחד מהשירותים הנ"ל תצטרף בשמה ועל אחריותה להתנתק בסוף השנה. 

שמירה על מרחב בטוח בדירה- 

הלינה בדירות הקומונה תהיה בחדרים נפרדים לבנים ולבנות. 

באחריות הש"שים לקיים שגרת ניקיון וטיפול באחזקת הדירה, וכן שגרת קניית מוצרים והכנת אוכל בדירה. 

חברי וחברות הקומונה צריכים לנהל דיון קבוצתי פתוח לגבי נורמות המחיה והגבולות האישיים שלהם/ן בדירה. 

בכל בעיה שקשורה במגורים בדירה או במרקם החיים בה מלווה הקומונה הוא הכתובת לפניות. 

כחלק מחוק הביטוח הממלכתי, ניתן לקבל שירותי בריאות בכל אחד מהסניפים של קופ"ח בהם מבוטח המתנדב (אותה קופה בה היה מבוטח לפני שנת השירות ע"י הוריו). יש להציג כרטיס חבר ולקבל שירות. 

כלל שירותי הבריאות שאינם כלולים בתוך חוק הביטוח הממלכתי, ובפרט שירותים המכוסים ע"י ביטוח משלים או כל ביטוח פרטי אחר (לדוגמא- "מגן", "פלטינום", "מושלם", וכו') ישולמו ע"י הש"ש והוריו באופן פרטי, כפי שהתנהל עד היום.  

האחריות על הטיפול והמעקב בנוגע לכלל הליכי הגיוס והסטטוס הצבאי הינה על הש"ש בלבד. במידת הצורך, ניתן להיעזר במחלקה אשר מקיימת תקשורת מול הצבא באמצעות האגף הביטחוני חברתי של משרד הביטחון ויכולה לסייע בנושא. פניות יתקבלו באמצעות מייל- derech@zofim.org.il. 

על הש"ש לוודא קבלת צו גיוס למועד סיום שנת השירות. במקרה שלא התקבל צו גיוס שכזה, יש לעדכן את מלווה/ת הקומונה ואת מחלקת הגשמה. 

תנועת הצופים מעודדת שירות משמעותי בצה"ל ולכן תהליך המיונים לתפקידים הצבאיים לא יפגע בשל שנת השירות- תתאפשר יציאה לכלל הזימונים השונים אליהם הש"ש מעוניין/ת להגיע. לפני גיבוש קרבי- תתאפשר יציאה יום לפני מועד הגיבוש לצורך מנוחה והכנה בתאום עם הרכז/ת המלווה (בהתאם להמלצת מיט"ב). יציאה לשאר הזימונים תהיה באותו היום בו מתקיים הזימון. 

סופי שבוע- ככלל, הש"ש יצאו הביתה לסופ"ש אחת לשבועיים, בהתאם ללו"ז הצופי ולמשימות. היציאה הביתה תהיה ביום ו' בשעות הבוקר, החזרה לקומונה עד יום א' בשעה 11:00. 

יציאה לחגים- הש"ש יהיו בחופש בחגים הבאים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות (או א' או ב', לא שניהם). היציאה לחופש היא בערב החג בשעות הבוקר, החזרה למחרת מוצאי החג עד השעה 11:00 (בדומה לחזרה מחופשת סוף שבוע). שאר היציאות בחגים (למעט חג הפסח המפורט בסעיף הבא) יהיו בהתאם ללוח הפעילות של הקומונה ובאישור מלווה/ת הקומונה. 

חוה"מ פסח- כלל הש"ש בתנועה יצאו לחופשה מרוכזת אחת בחוה"מ פסח בזמן ההדממה התנועתית. 

ימים אישיים- בנוסף לחופשות המפורטות בסעיפים 1-3 בפרק זה, כל ש"ש זכאי/ת לבחור עד 5 ימי חול בשנה בהם מעוניין/ת להיות בחופש. ניתן להשתמש ב-5 ימי החופשה ברציפות או בנפרד, ניתן להצמיד את 5 ימי החול לסופ"ש/ים. ימים אלה יאושרו לש"ש על ידי מלווה/ת הקומונה בפנייה שתיעשה מצד הש"ש לפחות 3 שבועות מראש. 

ניתן לטוס לחו"ל אך ורק במהלך חוה"מ פסח ו/או במסגרת הימים האישיים המוקצים לכל ש"ש. טיסה לחו"ל תאושר ע"י מלווה/ת הקומונה לכל הפחות 3 שבועות לפני מועד החופשה, טרם רכישת כרטיסי הטיסה, בהתאם ללוח השנה ולמשימות הקומונה. על הש"ש להעביר למלווה/ת הקומונה אישור הורים ליציאה לחו"ל המבהיר את ידיעת ההורים על אחריותם המלאה על הש"ש בזמן השהייה בחו"ל- הש"ש מבוטחים בביטוח שתקף בארץ בלבד, שאינו תקף מחוץ לגבולות המדינה.