תנועת הצופים - תנועה מגשימה

להיות הורים למגשימים

להיות הורים למגשימים

תנועת הצופים פועלת לקידום משימות לאומיות ואתגרים חברתיים העומדים לפתחה של החברה בישראל. לשם כך, פועלת התנועה במגוון אפיקים כשהעיקרי מבינהם הוא שליחתם.ן של כחמש מאוד חברי וחברות שנת השירות למשימות חינוכיות וקהילתיות שונות ומגוונות ברחבי הארץ. בוגרי.ות התנועה שבחרו לצאת לשנת שירות, החליטו להגשים – הלכה למעשה את הערכים עליהם
חונכו ולאורם עוצבו ולתת מעצמם לחברה ולתנועה בה גדלו. המשימות שעומדות אל מול חברי וחברות שנת השירות הן משימות לאומיות ראשונות במעלה אותן הם.ן מקדימים בערי הפריפריה, בשכונות המוחלשות, בפנימיות ובן מקום בו יש צורך ורצון לחיזוק העשייה החינוכית.

היציאה להגשמה 
במהלך השנה, ידרשו ילדכם.ן לקבל החלטה לגבי הצטרפותם.ן למפעל שנת השירות של תנועת הצופים. בעבורם.ן זוהי החלטה משמעותית המשפיעה במידה רבה על עיצוב דמותם כאזרחים.ות תורמים ופעילים בחברה. ובעבור תנועת הצופים, זוהי זכות לצרפם.ן כשותפים.ות לעשייה חברתית בתנועה.
אל מול החלטה משמעותית זו, לכם.ן ההורים יש השפעה רבה על תהליכי ההתלבטות וההכוונה של ילדכם.ן לגבי מסלול ההגשמה שלהם.ן. לטובת היכרותם.ן עם עולם ההגשמה בתנועה, אתם.ן מוזמנים להעמיק בסוגיות שמובאות כן בפניכם.ן. המידע הנמצא באתר נועד לתת לכם.ן ולילדכם.ן מידע בסיסי אודות תהליך היציאה להגשמה בתנועה ולסייע לכם.ן במחשבה ובבחירה.

תהליך המיון 
בכל שנה כמות החניכים.ות המבקשים.ות לצאת לשנת שירות היא גדולה מכמות המכסות המאושרות ע"י הצבא. לאחר תהליך מיון מקצועי, נבחרים.ות רק חלק מהפוניםות. מחויבות אישית לקבוצה, לקהילה ולתנועה לצד יכולת הסתגלות, בשלות רגשית והתנהגותית – הם השיקולים המרכזיים שעומדים לבחינת מידת ההתאמה לשנת שירות. התקשורת בתהליך ייעשה באופן ישיר מול ילדכם.ן מתוך תפסידה כי יציאה הגשמה בתנועה היא הבחירה והמחויבות שלהם.ן. מעורבותכם.ן חשוב מאוד, אך לא התערבותכם.ן – השתדלו לאפשר לילדכם.ן להתנהל באופן עצמאי ולהתמודד עם האתגרים שניצבים בפניהם.ן לקראת שנה מאתגרת זו. עודדו אותם.ן לייצר את עצמם.ן בתהליך זה ולקחת אחריות על מצבם.ן. זאת כמובן, לצדת התמיכה והליווי שלהם.ן אותם.ן לאורך הדרך.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

לו״ז תהליך היציאה לשנת שירות

לו״ז זה מתייחס לשמיניסטים בוגרי התנועה